Zbiorniki stalowe

Zbiorniki stalowe produkowane przez naszą firmę to naczynia o zamkniętej konstrukcji wykonane z blachy przeznaczone do magazynowania płynów typu woda kondensat itp. W ofercie naszej firmy znajdą Państwo
zbiorniki bezciśnieniowe oraz zbiorniki ciśnieniowe.

W zależności od rodzaju zastosowanego materiału lub powłoki antykorozyjnej zbiorniki produkowane są w wersji:

 • ze stali zwykłej jakości lub kotłowej bez zabezpieczenia antykorozyjnego;
 • ze stali zwykłej jakości lub kotłowej malowane podkładem lub nawierzchniowo;
 • ze stali zwykłej jakości cynkowane ogniowo;
 • ze stali kwasoodpornej;

W celu kontroli zbiornika wewnątrz, wyposaża się go we właz rewizyjny lub wyczystki.

Każdy zbiornik przed sprzedażą poddawany jest:

 • oględzinom zewnętrznym, sprawdzając zgodność wykonania zbiornika z dokumentacją techniczną ;
 • sprawdzeniu wymiarów;
 • sprawdzeniu zastosowanych materiałów;
 • próbie szczelności (np. próba wodna);
 • pomiarowi grubości powłok ochronnych.

Każdy zbiornik wyposażony jest w zależności od potrzeb w króćce:

 • dopływowy i odpływowy;
 • spustowy, usytuowany w najniższym punkcie zbiornika;
 • wodowskazowe, do obserwacji poziomu cieczy w zbiorniku;
 • przelewowy, usytuowany na poziomie najwyższego, dopuszczalnego napełnienia zbiornika;
 • do przyrządów automatycznej regulacji poziomu cieczy itp;
 • do kontaktu z atmosferą;
 • inne, zgodnie z wymaganiami.