Inne zbiorniki

Wykonujemy również zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe (do 0,05MPa) wg dostarczonej dokumentacji lub indywidualnych wytycznych zamawiającego.


Wytyczne do wykonania zbiornika powinny zawierać:

-  średnicę zewnętrzna zbiornika o przekroju okrągłym,

   lub  wymiary zbiornika o przekroju prostokątnym (długość, szerokość),

-  wysokość całkowitą zbiornika pionowego lub długość zbiornika poziomego,

-  pojemność,

-  ciśnienie robocze,

-  temperaturę pracy,

-  rodzaj czynnika (woda, para, glikol, itp.)

-  rodzaje, ilości i rozmieszczenie króćców przyłączeniowych,

-  materiał z jakiego ma być wykonany zbiornik (stal zw. jakości, stal kotłowa, stal kwasoodporna itp.)

-  rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego (bez pokrycia, malowany, cynkowany itp,

-  inne wymagania.

Na podstawie przedstawionych wytycznych i w uzgodnieniu z zamawiającym sporządzony zostanie odpowiedni rysunek do wykonania zbiornika.