ODGAZOWYWACZE TERMICZNE KASKADOWE ODT

  Odgazowywacze termiczne kaskadowe typu ODT przeznaczone są do odgazowywania wody uzupełniającej i powracających skroplin w instalacjach kotłowych. Odgazowywania polega na wytrącaniu zawartych w wodzie gazów, a zwłaszcza tlenu i dwutlenku węgla i usuwaniu ich do atmosfery. Montowane są bezpośrednio na zbiornikach zasilających ZZB.
Odgazowywacze ODT pracują przy ciśnieniu do 0,04 MPa i temperaturze do 120oC.
Wszystkie podstawowe elementy zbiornika wykonujemy z materiałów atestowanych. Odgazowywacze termiczne zabezpieczamy od zewnątrz farbą podkładową. Istnieje też możliwość wykonania zbiornika  w wersji ocynkowanej lub ze stali kwasoodpornej.
Odgazowywacze termiczne kaskadowe typu ODT nie podlegają odbiorowi UDT.

Opis króćców

K1 - dopływ pary,

K2 - dopływ kondensatu,

K3 - dopływ wody,

K4 - króciec odpowietrzenia

K5 - króciec do chłodnicy - G1/2",

K6 - termostat - DN25,

K7 - termometr - G3/4"

K8 - manometr -G1/2"

Wymiary zbiorników


TYP

Pojemność

[m3]

DN

[mm]

Wysokość całk.

H [mm]

Wysokość płaszcza

h [mm]

Króciec  K1

 [mm]

Króciec K2,K3

[mm]

Króciec K4

[mm]

Wydajność

[m3/h]

Masa [kg]

ODT-1

0,13

300

1730

1500

50

32

40

ok. 1,5

110

ODT-2

0,17

300

2230

2000

65

40

40

ok. 2,0

135

ODT-3

0,20

400

1750

1500

50

40

40

ok. 3,2

164

ODT-4

0,26

400

2250

2000

65

50

40

ok. 5,0

187

ODT-5

0,42

500

2275

2000

65

50

50

ok. 6,5

245

ODT-6

0,52

500

2775

2500

80

65

50

ok. 8,0

288

ODT-7

0,60

600

2325

2000

65

50

50

ok. 9,0

306

ODT-8

0,74

600

1825

2500

80

65

50

ok. 12,0

361

ODT-9

1,11

800

2400

2000

65

50

65

ok. 14,0

494

ODT-10

1,36

800

2900

2500

80

65

65

ok. 17,0

548

ODT-11

1,61

800

3400

3000

100

80

65

ok. 21,0

612

ODT-12

1,76

1000

2450

2000

80

65

80

ok. 23,0

693

ODT-13

2,15

1000

2950

2500

100

80

80

ok. 28,0

767

ODT-14

2,54

1000

3450

3000

125

100

80

ok. 32,0

844

ODT-15

2,57

1200

2500

2000

100

80

100

ok. 33,0

858

ODT-16

3,14

1200

3000

2500

125

100

100

ok. 37,0

965

ODT-17

3,70

1200

3500

3000

150

125

100

ok. 43,0

1046

ODT-18

4,26

1200

4000

3500

200

150

100

ok. 48,0

1148

   Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego.
W zamówieniu należy podać typ, wybraną wielkość (1 do 18) oraz wykonanie (lewe - L lub prawe - P).  
Przykład:  "Odgazowywacz termiczny ODT-10"Karta katalogowa do druku