ROZPRĘŻACZE ODMULIN I ODSOLIN ROO

  Rozprężacze odmulin i odsolin ROO przeznaczone są do zmniejszania strat wody kotłowej i zmniejszania strat ciepła przy odparowaniu odmulin o zbyt wysokiej temperaturze w zbiornikach kondensatu przy równoczesnym zmniejszeniu temperatury odprowadzanych odmulin.
Pracują przy ciśnieniu do 0,05 MPa i temperaturze do 200oC.
Wszystkie podstawowe elementy zbiornika wykonujemy z materiałów atestowanych. Rozprężacze odmulin i odsolin zabezpieczamy od zewnątrz farbą podkładową. Istnieje też możliwość wykonania zbiornika  w wersji ocynkowanej lub ze stali kwasoodpornej.
Rozprężacze odmulin i odsolin ROO nie podlegają odbiorowi UDT.

Opis króćców

K1 - króciec wlotowy odmulin,

K2 - króciec wylotowy odmulin,

K3 - wylot pary,

K4 - króciec do odwadniacza,

K5 - do przyrządu bezpieczeństwa,

K6 - króciec wodowskazu - DN20 lub G1/2”,

K7 - króciec termometru G 1/2”,

K8 - króciec manometru G 1/2”.

Wymiary zbiorników


TYP

Pojemność

[m3]

DN

[mm]

Wysokość

całkowita

H [mm]

Wysokość

cz. walcowej

h [mm]

Wysokość

H1 [mm]

Króciec K1 [mm]

Króciec K2,K4

[mm]

Króciec K3,K5

[mm]

Masa [kg]

RO-1

0,14

400

1805

900

1305

20

25

40

133

RO-2

0,22

500

1915

960

1415

25

32

50

188

RO-3

0,35

600

2120

1050

1620

32

40

65

243

RO-4

0,54

700

2225

1050

1675

40

50

80

325

RO-5

0,65

800

2295

1050

1745

40

50

80

382

RO-6

0,96

900

2395

1100

1845

40

50

80

440

RO-7

1,29

1000

2595

1200

1995

50

65

100

541

Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego.
W zamówieniu należy podać typ, wybraną wielkość (1 do 7).
Przykład:  "Rozprężacz odmulin i odsolin ROO-4"


Karta katalogowa do druku