ZBIORNIKI KONDENSATU ZK-A

Zbiorniki kondensatu ZK-A przeznaczone są do zbierania kondensatu z sieci i instalacji parowej przed  jego przetłoczeniem do kotłów.
Pracują przy ciśnieniu do 0,05 MPa i temperaturze do 100oC.
Wszystkie podstawowe elementy zbiornika wykonujemy z materiałów atestowanych. Zbiorniki kondensatu zabezpieczamy od zewnątrz farbą podkładową. Istnieje też możliwość wykonania zbiornika  w wersji ocynkowanej lub ze stali kwasoodpornej.
Zbiorniki kondensatu ZK-A nie podlegają odbiorowi UDT.

Opis króćców

K1 - króciec pompy - DN32,

K2 - króciec do rury szeregowego
         łączenia zbiorników - DN50,

K3 - króciec do rury oparowej - f50,

K4 - przelew - DN40,

K5 - króciec spustowy - DN25,

K6 - króciec do rury kondensatu,

K7 - króciec kurka zasilającego - DN20,

K8 - króciec wodowskazu - DN20,

K9 - właz - 400x400.

Wymiary zbiorników


TYP

Pojemność

całkowita

[m3]

Pojemność

użyteczna

[m3]

A [mm]

B

 [mm]

H

 [mm]

L

 [mm]

Króciec K6 

[mm]

Masa [kg]

ZK-A1

0,25

0,20

550

600

750

550

DN32

71

ZK-A2

0,50

0,40

1000

670

750

550

DN32

115

ZK-A3

0,75

0,60

1000

1000

750

550

DN40

180

ZK-A4

1,00

0,82

1500

880

750

550

DN40

235

ZK-A5

1,50

1,27

1500

1000

1000

800

DN50

290

ZK-A6

2,00

1,70

2000

1000

1000

800

DN50

355

ZK-A7

3,00

2,55

2000

1500

1000

800

DN65

470

ZK-A8

4,00

3,40

2000

2000

1000

800

DN65

590

Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego.
W zamówieniu należy podać typ oraz wybraną wielkość (1 do 8).
Przykład:  "ZBIORNIK KONDENSATU ZK-A4"Karta katalogowa do druku