ZBIORNIKI KONDENSATU ZK-B

Zbiorniki kondensatu ZK-B przeznaczone są do zbierania kondensatu z sieci i instalacji parowej przed  jego przetłoczeniem do kotłów.
Pracują przy ciśnieniu do 0,05 MPa i temperaturze do 100oC.
Wszystkie podstawowe elementy zbiornika wykonujemy z materiałów atestowanych. Zbiorniki kondensatu zabezpieczamy od zewnątrz farbą podkładową. Istnieje też możliwość wykonania zbiornika  w wersji ocynkowanej lub ze stali kwasoodpornej.
Zbiorniki kondensatu ZK-B nie podlegają odbiorowi UDT.

Opis króćców

K1 - króciec kurka zasilającego – DN20,

K2 - króciec do rury kondensatu,

K3 - króciec do rury oparowej - f50,

K4 - przelew,

K5 - króciec spustowy - DN25,

K6 - króciec do podłączenia pompy - DN32,

K7 - króciec wodowskazu - DN20,

K8 - właz -DN400.

Wymiary zbiorników

TYP

Pojemność

całkowita

[m3]

Pojemność

użyteczna

[m3]

Dz  [mm]

B

 [mm]

Króciec K2 

[mm]

Króciec K4

[mm]

Masa [kg]

ZK-B1

0,32

0,28

640

600

DN32

DN32

74

ZK-B2

0,71

0,60

950

665

DN40

DN40

130

ZK-B3

1,25

1,07

1270

1000

DN50

DN50

232

ZK-B4

2,37

2,05

1750

1150

DN50

DN50

355

 Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie  z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego.
W zamówieniu należy podać typ oraz wybraną wielkość (1 do 4).  
Przykład:  "ZBIORNIK KONDENSATU ZK-B4"Karta katalogowa do druku