HYDROFORY PIONOWE HPB

Hydrofory pionowe typu HPB są elementami stacji hydroforowych i stacji uzdatniania wody.  Przeznaczone są do magazynowania wody i utrzymywania wymaganego ciśnienia w sieci wodociągowej.

Hydrofory pionowe wykorzystuje się do pracy w instalacjach zimnej wody przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,6 MPa - wykonanie A  lub 1,0 MPa - wykonanie B.

Maksymalna temperatura pracy zbiornika hydroforowego nie może być większa od 40 oC.

Wszystkie podstawowe elementy hydroforów  wykonujemy z materiałów atestowanych.

Hydrofory zabezpieczamy antykorozyjnie od wewnątrz farbą z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną.

Zewnętrzne powierzchnie zbiornika zabezpieczamy farbą podkładową. Istnieje też możliwość wykonania zbiornika  w wersji ocynkowanej  lub ze stali kwasoodpornej.

Hydrofory pionowe HPB produkujemy zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE.

Opis króćców

K1 - dopływ wody,

K2 - odpływ wody,

K3 - króciec manometru - G1/2” wewn,,

K4 - króciec przewodu sprężonego

         powietrza – G1” wewn,

K5 - króciec zaworu bezpieczeństwa,

K6 - króciec wodowskazu – G1/2” wewn,

K7 - właz rewizyjny DN400.

Wymiary zbiorników


TYP

Pojemność

[dm3]

DN

[mm]

Wysokość

całkowita

H [mm]

Wysokość płaszcza

h [mm]

Wysokość

h1

[mm]

Rozstaw króćców wodowskazowych

S1 [mm

Rozstaw króćców wodowskazowych

S2 [mm

Króciec

K1, K2 [mm]

Króciec

K5 [mm]

Masa

WYK. A

[kg]

WYK. B

[kg]

HPB-1

600

700

2150

1300

300

1130

-

80

Rp1”

209

235

HPB-2

800

800

2150

1250

300

1130

-

80

Rp1”

225

275

HPB-3

1000

900

2200

1250

300

1130

-

80

Rp1”

343

395

HPB-4

1250

1000

2320

1250

350

1130

-

100

Rp1”

385

412

HPB-5

1500

1000

2570

1500

350

1380

-

100

Rp1”

416

445

HPB-6

2000

1200

2472

1250

400

1130

-

100

Rp 1¼”

521

627

HPB-7

2500

1200

2972

1750

400

840

840

150

Rp 1¼”

631

770

HPB-8

3250

1400

2842

1500

400

720

720

150

Rp 1½”

705

822

HPB-9

4000

1400

3342

2000

400

965

965

150

Rp 1½”

821

1002

HPB-10

4750

1600

3196

1750

400

840

840

150

Rp2”

1092

1231

HPB-11

6000

1600

3946

2500

400

1200

1200

150

Rp2”

1177

1363

HPB-12

8000

1800

4046

2500

400

1200

1200

150

Rp 2½”

1580

1832

HPB-13

10000

1800

4796

3250

400

1500

1500

150

Rp 2½”

1850

2221

Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego.

W zamówieniu należy podać typ, wybraną wielkość (1 do 13) oraz w zależności od ciśnienia wykonanie  A lub B.

  Przykład:  "Hydrofor pionowy HPB-7/B

Karta katalogowa do druku