PIONOWE ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY ZWV

Pionowe zasobniki ciepłej wody TYPU ZWV są elementami instalacji cieplnych.  Przeznaczone są do magazynowania zapasów ciepłej wody podczas niskiego poboru w celu wykorzystania jej podczas poboru szczytowego.

Pionowe zasobniki ciepłej wody wykorzystuje się do pracy w instalacjach c.w. przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,6 MPa - wykonanie I lub 1,0 MPa - wykonanie II.

Maksymalna temperatura pracy zasobnika nie może być większa od 65 oC.

 Parametry pracy zasobnika ZWV możemy dostosować do potrzeb instalacji węzła cieplnego.

Wszystkie podstawowe elementy zasobnika  wykonujemy z materiałów atestowanych.

Zewnętrzne powierzchnie zbiornika zabezpieczamy od zewnątrz farbą podkładową. Istnieje też możliwość wykonania zbiornika  w wersji ocynkowanej  lub ze stali kwasoodpornej.

Pionowe zasobniki ciepłej wody ZWV produkujemy zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE.

Opis króćców

K1 - zasilanie z wymiennika I stopnia,

K2 - odpływ do instalacji C. W,

K3 - zasilanie z wymiennika II stopnia,

K4 - króciec spustowy - G2” wewn,

K5 - króciec zaworu odpowietrzającego DN25,

K6 - króciec termometru - G3/4” wewn,

K7 - króciec manometru - G1/2” wewn,

K8 - czujnik - G1" wewn,

K9 – właz rewizyjny DN400.

Wymiary zbiorników


TYP

Pojemność

[dm3]

DN

[mm]

Wysokość

całkowita

H [mm]

Wysokość płaszcza

h [mm]

Wysokość

h1

[mm]

Króciec

K1, K2, K3

[mm]

Masa

WYK. 1

[kg]

WYK. 2

[kg]

ZWV-1

700

700

2220

1500

150

50

276

308

ZWV-2

1000

900

2170

1250

240

65

286

466

ZWV-3

1500

1000

2460

1500

240

65

435

585

ZWV-4

2000

1200

2310

1250

240

80

520

730

ZWV-5

3000

1400

2665

1500

250

80

700

895

ZWV-6

4000

1400

3165

2000

250

100

805

1310

ZWV-7

5000

1600

3040

1750

260

100

1095

1460

ZWV-8

6000

1600

3790

2500

260

125

1345

1740

ZWV-9

8000

1800

3900

2500

270

150

1580

1970

ZWV-10

10000

2000

4010

2500

280

150

1880

2355

Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego.
W zamówieniu należy podać typ, wybraną wielkość (1 do 10) oraz w zależności od ciśnienia wykonanie  I lub II.
  Przykład: "Pionowy zasobnik ciepłej wody ZWV-5/II"Karta katalogowa do druku