POZIOME ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY ZWH

Poziome zasobniki ciepłej wody TYPU ZWH są elementami instalacji cieplnych.  Przeznaczone są do magazynowania zapasów ciepłej wody podczas niskiego poboru w celu wykorzystania jej podczas poboru szczytowego.

Pionowe zasobniki ciepłej wody wykorzystuje się do pracy w instalacjach c.w. przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,6 MPa - wykonanie I lub 1,0 MPa - wykonanie II.

Maksymalna temperatura pracy zasobnika nie może być większa od 65 oC.

 Parametry pracy zasobnika ZWH możemy dostosować do potrzeb instalacji węzła cieplnego.

Wszystkie podstawowe elementy zasobnika  wykonujemy z materiałów atestowanych.

Zewnętrzne powierzchnie zbiornika zabezpieczamy od zewnątrz farbą podkładową. Istnieje też możliwość wykonania zbiornika  w wersji ocynkowanej  lub ze stali kwasoodpornej.

Pionowe zasobniki ciepłej wody ZWH produkujemy zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE.

Opis króćców

K1 - zasilanie z wymiennika I stopnia,

K2 - odpływ do instalacji C. W,

K3 - zasilanie z wymiennika II stopnia,

K4 - króciec spustowy - G2” wewn,

K5 - króciec zaworu odpowietrzającego DN25,

K6 - króciec termometru - G3/4” wewn,

K7 - króciec manometru - G1/2” wewn,

K8 - czujnik - G1" wewn,

K9 - króciec technologiczny – G2” wewn,

K10 - właz rewizyjny DN400.

Wymiary zbiorników

TYP

Pojemność

[dm3]

DN

[mm]

Długość

całkowita

L [mm]

Długość płaszcza

Lw [mm]

Rozstaw

podpór

Lp [mm]

Króciec

K1, K2, K3

[mm]

Masa

WYK. I

[kg]

WYK. II

[kg]

ZWH-1

700

700

2100

1500

950

50

269

302

ZWH-2

1000

900

1960

1250

900

65

280

459

ZWH-3

1500

1000

2260

1500

950

65

430

581

ZWH-4

2000

1200

2116

1250

850

80

514

724

ZWH-5

3000

1400

2469

1500

1000

80

693

888

ZWH-6

4000

1400

2969

2000

1300

100

798

1303

ZWH-7

5000

1600

2825

1750

1200

100

1086

1451

ZWH-8

6000

1600

3575

2500

1600

125

1336

1731

ZWH-9

8000

1800

3677

2500

1650

150

1570

1960

ZWH-10

10000

2000

3782

2500

1700

150

1865

2340

Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego.
W zamówieniu należy podać typ, wybraną wielkość (1 do 10) oraz w zależności od ciśnienia wykonanie  I lub II.
  Przykład: "Poziomy zasobnik ciepłej wody ZWH-5/II"


Karta katalogowa do druku