WYMIENNIKI POJEMNOŚCIOWE WP 6/16

  Pojemnościowe wymienniki ciepła WP 6/6 są elementami instalacji cieplnych i parowych. Wykorzystuje się je do podgrzewania wody do celów socjalnych I przemysłowych oraz pełnią rolę zasobników ciepłej wody użytkowej. Wymienniki wykonane jako konstrukcja spawana wyposażone są w wężownice  z rur czarnych, kwasoodpornych lub mosiężnych w zależności od wymagań Zamawiającego. Wymienniki umożliwiają podgrzanie wody do temperatury 95°C. Czynnikiem grzewczym jest para lub woda  z instalacji kotłowych parowych lub wodnych o maksymalnej temperaturze 165°C.  
Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika - 6 bar, wężownicy – 16 bar.
Do wymienników na życzenie Klienta dołączamy podstawy. Wysokość podstaw ustala się indywidualnie z Zamawiającym.
Wszystkie podstawowe elementy wymiennika  wykonujemy z materiałów atestowanych.
Zewnętrzne powierzchnie wymiennika zabezpieczamy od zewnątrz farbą podkładową. Istnieje też możliwość wykonania zbiornika  w wersji ocynkowanej  lub ze stali kwasoodpornej.

Pojemnościowe wymienniki ciepła WP 6/16 produkujemy zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE.

Opis króćców

K1 - dopływ (odpływ) czynnika grzejnego - DN65

K2 - dopływ (odpływ) czynnika ogrzewanego (gw. wewn. 2 ½”),,

K3 - króciec zaworu bezpieczeństwa – DN80,

K4 - króciec odpowietrznika kulowego  - DN25,

K5 - króciec zaworu spustowego (gw. wewn. Rp1”),

K6 - króciec termostatu (gw. wewn. Rp2”),

K7, K8 - króćce manometrów (gw. wewn. Rp1/2”),

K9, K10 – króćce termometrów (gw. wewn. Rp3/4”),

K11 – cyrkulacja.

Wymiary zbiorników

Wielkość

Poj. zbiornika

Poj.

ukł.

grzej-

nego

DN

Lc

Lz

Lw

K11

S

Nr

 wężo-

wnicy

Pow.

grzejna

Wydajność przy podgrzewaniu wody od +5 oC do +50 oC

Masa

całkowita

Czynnik grzejny woda

150/70 oC

Czynnik grzejny para

1,6 MPa

dm3

dm3

mm

mm

mm

mm

cal

mm

 

m2

kW

kW

kg

4

1000

42,6

900

2310

1906

1762

Rp 11/2

1040

1

1,8

73,27

226,32

460

46,2

2

2,7

98,85

339,48

465

68,0

3

9,8

358,79

1232,19

576

5

1250

44,5

900

2740

2336

2162

Rp 11/2

1040

1

2,2

95,37

276,56

505

49,0

2

3,3

141,89

414,96

528

75,9

3

10,7

460,07

1345,48

644

6

1600

45,8

1000

2650

2248

2093

Rp 11/2

1142

1

2,6

110,48

326,92

573

54,2

2

4,7

200,04

590,92

603

78,3

3

11,4

485,20

1433,30

704

7

2000

49,0

1200

2530

2130

1944

Rp 2”

1342

1

3,4

140,72

422,40

632

58,5

2

5,7

239,58

722,92

668

74,9

3

10,9

457,04

1382,43

739

8

2500

52,5

1200

3030

2630

2444

Rp 2”

1342

1

4,3

190,73

540,68

722

63,5

2

7,1

315,17

892,72

762

83,4

3

13,3

590,39

1672,28

855

9

3150

67,1

1200

3680

3280

3094

Rp 2”

1342

1

5,5

255,86

691,52

812

71,0

2

9,0

418,68

1131,60

860

93,7

3

16,1

748,97

2024,31

962

10

4000

63,7

1200

4180

3780

3594

Rp 2”

1342

1

7,2

343,08

905,28

947

80,5

2

11,2

533,82

1408,16

1003

107,2

3

19,6

934,19

2464,11

1125

  Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego.
W zamówieniu należy podać nazwę wyrobu, typ (WP 6/16), wybraną z tabeli wielkość (4 do 10) oraz nr wężownicy (1, 2 lub 3) i wykonanie: wężownica mosiężna – M, nierdzewna - N.
Przykład:  "Wymiennik pojemnościowy WP 6/16-9/2-M"


Karta katalogowa do druku